האהוב נם בחזה המשורר

פדריקו גרסיה לורקה
מה אהבתי לך אומרת

לא תבין לעד, נם בי, נם אתה.

אני מסתיר אותך בבעתה,

בוכה, רדוף קול פלדה חודרת.

כוכב שחר ובשר מכמירה

נורמה – פולחת חזי הכאוב,

ומלים עכורות נשכו, אהוב,

את כנפי נפשך המחמירה.

בגנים קופץ המון בני אדם,

מצפה לגופך וליסורי

בסוסי אור, בירק רעמתם.

אך הוסף לנום ולישון, חיי.

שמע בכנורות – שבור בי הדם!

ראה איך אורבים לנו עד בלי די!


השיר התפרסם לראשונה בשנת 1984

פֵדֵרִיקוֹ גַרְסִיָּה לוֹרְקָה (1936-1898) היה מגדולי המשוררים הספרדים בכל הדורות. “רומנסרו צועני / אודות“, ספרו השלישי שראה אור בתרגום רמי סערי לעברית, התפרסם בהוצאת כרמל בתחילת 2019. לספר זה קדמו “משורר בניו יורק” (1999) ו”המשורר אומר את האמת” (2002). הספר הראשון כלל יצירה אחת ויחידה, “משורר בניו יורק” (1930-1929), בספר השני היו כלולות שש יצירות: “שירים בפרוזה” (1928-1927), “ארץ וירח” (1930-1929), “דיוואן התמרית” (1934-1931), “שישה שירים גלגיים” (1934-1932), “בכי על אִיגְנַאסְיוֹ סַאנְצֶ’ס מֵחִיָּאס” (1934) ו”סונטות של האהבה החשוכה” (1936-1935). לשני הספרים האלה נלוו מבוא והערות. קוראי העברית שיתוודעו לשלושת ספרים אלה יזכו אפוא להכיר את מכלול יצירת לוֹרְקָה בשתים-עשרה שנות חייו האחרונות.
“הארץ”
לדף תרגומי שירה מספרדיתSkip to content