יחזקאל נפשי: על “מסרים מלאכפתליסטן” ושני שירים מתוכו

נכלל ב”מבוא לבלשנות מינית”
צילום ועריכה: יאיר בן-חיים
חסות והפקה: חדרים


חזרה לדף יצירת המשוררSkip to content