פתרון הבעיה

ויויאן אדן


פתרון הבעיה יהיה
כמו התעלסות בלילה חם,
בדיוק רב
ובתנועה מועטת,
כשכל איבר מאיבריך
בטעם מלפפון.
רק שני כוכבים ינקדו
את הברושים שמחוץ לחלון.
תאמר: “לו היה חשוך יותר
היינו מיטיבים לראות.”


לדף תרגומי שירה משפות נוספות

Skip to content