המשורר והמתרגם ד”ר רמי סערי – חתן הפרס לשנת תש”ע

נימוקי ועדת הפרס


ד”ר סערי הוא בעל ידע בלשני נרחב – הוא נושא תואר מוסמך בבלשנות שמית ובאורליסטיקה (מאוניברסיטת הלסינקי) ותואר דוקטור בפילוסופיה עם התמחות בבלשנות בנושא “מילות היחס המלטזיות” (מן האוניברסיטה העברית). כמתרגם הוא מתאפיין בהיכרות מעמיקה עם התרבויות הרבות שיצירות מתוכן בחר לתרגם לעברית. בתרגומיו הרבים ממגוון מרשים של לשונות – ובהן מלטזית, קטלאנית, פינית, יוונית, אסטונית, פורטוגלית, ספרדית, הונגרית ואלבנית – באים לידי ביטוי מיומנויותיו הלשוניות וכישרונו כסופר וכמשורר בזכות עצמו. תרגומיו מגלמים יכולות של מתרגם מחונן ופורה במיוחד, אשר בזכות למדנותו והעמקתו מעמיד לרשותנו יצירות פרוזה ושירה, קלסיות וחדשות – יצירות אשר נבצר היה מן הקורא העברי לקראן בלא תיווכו המבורך. רבים מתרגומיו של ד”ר רמי סערי אף מלווים מבוא או אחרית דבר, המאירים את עינינו ומוסיפים נדבך חשוב לטקסט המתורגם.

באשר לשיריו, אלה מצטיינים בייחודם על מפת השירה העברית של היום: הם שנונים, שופעים שעשועי לשון, נעים בין כאב פרטי לסאטירה נוקבת, בין ארץ־ישראליות לשיטוט במרחבי העולם.

בזכות כל אלה מצאנו אפוא את ד”ר רמי סערי ראוי לפרס אסרף לכתיבה עברית – ספרות, שירה ותרגום לשנת תש”ע.

חברי ועדת הפרס: אהרן ממן (יו”ר), שמעון זנדבנק, מרים שלזינגר.

האקדמיה ללשון העברית
חזרה לדף יצירת המשורר

Skip to content