המנורות שונות

יאן קפלינסקי


“המנורות שונות אבל האור זהה, הוא בא

מן העבר האחר”, כותב רומי.

האם כתב זאת באור היום, הנר

או העששית? הוא בודאי צודק,

ובכל זאת משהו מהותי השתנה מאז

שהתחלנו לחיות, לקרא

ולשורר באור החשמל. בתקופת הלפיד והנר

לא יכלו לחיות כה הרבה בעינים:

דברו והקשיבו בין הערבים. ספר האגדה

חי כאגדה והשיר זמר, קצת כמו בימי קדם.

איני יודע אם הייתי רוצה לשוב לעת ההיא,

אלו התאפשר. אני יודע רק שאיני רוצה

אור מהתקרה, ומדי פעם בפעם אני רוצה

לשבת באפלולית ולהקשיב לגשם, או למוסיקה,

או לצריחות ילדי השכנים מאחורי הקיר.“הארץ”, מדור ספרים, 4.3.11
לדף תרגומי שירה מאסטוניתSkip to content