תרגומי סיפורת מאסטונית

מחמת התמקדותו יותר בשירה של אסטוניה מאשר בפרוזה שנכתבה בלשונה, לא הרבה סערי לתרגם סיפורת אסטונית. יצירתו התרגומית בתחום זה כוללת שני ספרים, שחלק קטן מן הראשון שבהם – הספר האסטוני הראשון שתורגם אי-פעם לעברית – פורסם גם בעיתון ישראלי.ספרי פרוזה שסערי תרגם מאסטונית לעברית:

אמיל טודה – מדינת גבול (סדרת “צפון” בעריכת רמי סערי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2005)
יאן קפלינסקי – הקרח והטיטניק (סדרת “צפון” בעריכת רמי סערי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008)


11.10.98, “מעריב”: אמיל טודה – מדינת גבול


לדף תרגומי שירה מאסטונית
לדף תרגומי סיפורתSkip to content