DEMOGRAFI

Rami Saari


Edhe nëse homoseksualiteti
nuk do të ishte i lindur,
edhe nëse do të ishte një veçanti që përftohet
apo një shkathtësi që mësohet,
mirë do të ishte ta faturojmë
jo vetëm në kohërat e vjetra të Kinës, Indisë dhe Bangladeshit,
të mësojnë djemtë të dashurojnë djem,
dhe vajzat të mësojnë të dashurojnë vajza.

Sido të jetë, hedhin benzinë në zjarr,
dhe ajo pak dashuri që gjendet, përherë e më e vogël bëhet.
Dhe ndonëse NASA pareshtur po kërkon,
tani për tani, nuk gjenden botë të tjera.Përkthyer nga Bardhul Toda, “Përshpirtje” (Onufri, 2017)


ALBANIAN POETRY translated by Saari to Hebrew
ALBANIAN PROSE translated by Saari to Hebrew
Rami Saari’s page

Skip to content